Mengenal akar kata

Setiap kata di dalam berbagai bahasa di dunia ini mempunyai akar kata. Akar kata adalah bagian terkecil dari sebuah kata dan mempunyai kandungan semantik yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil.


Akar kata akhirnya menjadi dasar dari berbagai kata yang berhubungan dengan arti dasarnya dalam sebuah akar kata (word root). Dan sebuah akar kata yang berasal dari lain bahasa bisa menjadi akar kata-kata yang terbentuk dalam bahasa yang lain seperti yang akan kita lihat dalam contoh.

Definisi lengkap akar kata menurut Wikipedia :
Akar kata ialah unit leksikal utama bagi sesuata perkataan. Ia menyampaikan aspek-aspek kandungan semantik yang paling penting dan tidak dapat dipecahkan lagi kepada unsur-unsur juzuk yang lebih kecil. Kata isi dalam hampir semua bahasa mengandungi dan boleh terdiri hanya daripada morfem akar. Bagaimanapun, istilah "kata akar" kekadang juga digunakan untuk memerikan perkataan tanpa akhiran fleksi, tetapi dengan akhiran leksikal pada tempatnya. Misalnya, chatters dalam bahasa Inggeris mempunyai akar fleksi atau lema, chatter, tetapi akar leksikalnya ialah chat. Akar fleksi sering digelar kata dasar, dengan erti kata "akar" yang paling ketat mungkin dapat dianggap sebagai kata dasar monomorfem.
Dalam kata-kata yang digunakan dalam Bahasa Inggris bervariasi asalnya baik dari bahasa inggris sendiri maupun dari bahasa lain seperti bahasa latin. Berikut ini adalah contoh akar kata yang membentuk berbagai kata dalam bahasa Inggris.

*Akar kata : BELLI (War)

Kata yang terbentuk :
 • Belligerent : warring, inclined to fight
 • Bellicose : inclined to start quarrels
 • Antebellum : before a war
 • Rebellion : defiance of authority
 • Bellatrix : female warrior

*Akar kata : EU (Good, well) berasal dari bahasa Yunani.

Kata yang terbentuk :
 • Euphemism : a nice way to say something harsh
 • Euphony : pleasant sound
 • Eulogy : word of praise (usually for the dead)
 • Euthanasia : mercy killing
 • Euphoria : a feeling of well-being
 • Eureka : a shout of triumph "I have found it!"
*Akar kata : Corp (body) berasal dari bahasa Latin "Corpus"

Kata yang terbentuk : 
 • Corporal : pertaining the body
 • Corpulent : fat, having a large body
 • Corpse : a dead body
 • Incorporeal : having no body or form
 • Corporate : Combined inti one body
 • Corporation : a body (i.e company) formed to act as asingle person
Artikel ini akan saya update terus di halaman yang sama untuk memperkenalkan akar kata yang lain. Silakan bookmark dan ikuti.

Selamat belajar :)
Dapatkan ebook BBIM di : klik >> Ebook BBIM
Mari bergabung bersama BBIM Friends di :klik >> FB BBIMSubscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mengenal akar kata "